Posts Tagged ‘pesnička’

Pesnička “Malý pavúk” – “Itsy Bitsy Spider”

Monday, April 5th, 2010

Tento blog obsahuje môj preklad anglickej pesničky Itsy Bitsy Spider.

The itsy bitsy spider went up the water spout.
Down came the rain, and washed the spider out.
Out came the sun, and dried up all the rain
And the itsy bitsy spider went up the spout again.

Slovenská verzia s nespisovným slovom rýna (odkvap):

Malý pavúk išiel hore po rýni.
A dažďa kvapky ho hneď umyli
Potom vyšlo slnko vysušilo dážď
a malý pavúk išiel hore rýnou zas.